Login

EdTech Sweden

Description

EdTech Sweden är en mötesplats som handlar om hur innovation skapas i och utanför organisationer för att frigöra utbildningskraft för ökad flexibilitet, mobilitet och effektivitet. Vår målgrupp är du som jobbar inom HR, utbildning, strategi och organisation.

edtechsweden.se